Lợi ích hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh

======================


Một hệ thống Kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ giúp đem lại các lợi ích sau cho công ty: 

• Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính của công ty; 

• Giảm bớt rủi ro gian lận hoặc trộm cắp đối với công ty do bên thứ ba hoặc nhân viên của công ty gây ra; 

• Giảm bớt rủi ro sai sót không cố ý của nhân viên mà có thể gây tổn hại cho công ty;

• Giảm bớt rủi ro không tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh của công ty; và 

• Ngăn chặn việc tiếp xúc những rủi ro không cần thiết do quản lý rủi ro chưa đầy đủ. 

Thông thường, khi công ty phát triển lên thì lợi ích của một hệ thống Kiểm soát nội bộ cũng trở nên to lớn hơn vì người chủ công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giám sát và kiểm soát các rủi ro này nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm giám sát trực tiếp của bản thân. 

Đối với những công ty mà có sự tách biệt lớn giữa người quản lý và cổ đông, một hệ thống Kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ góp phần tạo nên sự tin tưởng cao của cổ đông. Xét về điểm này, một hệ thống Kiểm soát nội bộ vững mạnh là một nhân tố của một hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh, và điều này rất quan trọng đối với công ty có nhà đầu tư bên ngoài. Các nhà đầu tư sẽ thường trả giá cao hơn cho những công ty có rủi ro thấp hơn. 


Những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công các biện pháp Kiểm soát nội bộ

Việc thực hiện thành công các biện pháp Kiểm soát nội bộ đòi hỏi một số nguyên tắc chung: 

• Một môi trường văn hoá nhấn mạnh đến sự chính trực, giá trị đạo đức và phân công trách nhiệm rõ ràng;

• Quy trình hoạt động và quy trình Kiểm soát nội bộ được xác định rõ ràng bằng văn bản và được 
truyền đạt rộng rãi trong nội bộ công ty; 

• Các hoạt động rủi ro được phân tách rõ ràng giữa những nhân viên khác nhau;

• Tất cả các giao dịch phải được thực hiện với sự uỷ quyền thích hợp;

• Mọi nhân viên đều phải tuân thủ hệ thống Kiểm soát nội bộ; 

• Trách nhiệm kiểm tra và giám sát được phân tách rõ ràng; 

• Định kỳ tiến hành các biện pháp kiểm tra độc lập; 

• Mọi giao dịch quan trọng phải được ghi lại dưới dạng văn bản; 

• Định kỳ phải kiểm tra và nâng cao hiệu quả của các biện pháp Kiểm soát nội bộ.


Nguồn tin: internet


Hot!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Nội dung