Lợi ích hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh

Lợi ích hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh

Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động, và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập.

Vai trò của kiểm toán nội bộ

Vai trò của kiểm toán nội bộ

Một số công ty chọn có một “Kiểm toán nội bộ” chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống Kiểm soát nội bộ được tuân thủ. Kiểm toán nội bộ không được là thành viên của phòng kế toán vì các biện pháp Kiểm soát nội bộ cũng áp dụng cho cả phòng kế toán. 

Lợi ích của kiểm toán nội bộ

Lợi ích của kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ có thể đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích.

Sự cần thiết của kiểm toán nội bộ

Sự cần thiết của kiểm toán nội bộ

Là công cụ giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu của hệ thống quản lý doanh nghiệp, rõ ràng kiểm toán nội bộ đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích.

Đánh giá hiệu quả hoạt động nội bộ theo chuẩn COSO

Đánh giá hiệu quả hoạt động nội bộ theo chuẩn COSO

Một hoạt động chuẩn hóa về Hệ thống kiểm soát theo COSO, phải đủ 5 yếu tố: Môi trường kiểm soát được thiết lập mạnh mẽ, Đánh giá rủi ro được đặt lên quan trọng trong mọi hoạt động, Hoạt động kiểm soát thường xuyên liên tục, Thông tin & Truyền thông quy định rõ ràng, Giám sát các cơ chế đã thiết lập.

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hướng đến quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hướng đến quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Một Hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) vững mạnh sẽ đem lại cho tổ chức các lợi ích như: giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản, tiền bạc, thông tin..., đảm bảo tính chính xác của các số liệu, đảm bảo mọi thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động của tổ chức cũng như các quy định của luật pháp, đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra…

Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Với sự đa đạng của hình thức kinh doanh, với mức độ tăng truởng ngày càng cao của nguồn vốn kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp, đặc biệt với quá trình đẩy nhanh việc vốn hoá thị trường vốn của môi trường kinh doanh tại Việt Nam, hiện nay, nhà đầu tư vốn đã và đang dần tách rời khỏi vai trò quản lý doanh nghiệp.

Thực trạng việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) với quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) với quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp Việt Nam

So sánh hai quan điểm của Việt Nam và của COSO về các bộ phận cấu thành HTKSNB, có thể nhận thấy ngay từ mặt chính sách thì sự quan tâm về quản lý rủi ro khi xây dựng HTKSNB trong các doanh nghiệp Việt Nam chưa được coi là vấn đề ưu tiên hàng đầu.

Đánh giá theo tiêu chuẩn COSO

Đánh giá theo tiêu chuẩn COSO

Hệ thống kiểm soát nội bộ là toàn bộ những chính sách và thủ tục kiểm soát do ban giám đốc của đơn vị thiết lập nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và hiệu quả của các hoạt động trong khả năng có thể (IAS 400)

Khuôn khổ Hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO (Hoa Kỳ)

Khuôn khổ Hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO (Hoa Kỳ)

Báo cáo COSO định nghĩa: “KSNB là một quá trình bị chi phối bởi ban giám đốc, nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị, được thiết kế để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:

  Trang trước  1 2
 

Nội dung