Giỏ hàng

Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

MIỄN PHÍ: THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG
Mã sản phẩm: Miễn phí - tải bên dưới
Giá : 1 VND
Bản Thoả ước lao động tập thể này quy định mối quan hệ lao động giữa tập thể lao động và NSDLĐ về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi người trong thời hạn Thỏa ước có hiệu lực.

Đặt hàng Chi tiết

QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG
Mã sản phẩm: NS001
Giá : 400 000 VND
Quy chế này quy định các nguyên tắc, chế độ tiền lương của CBNV trong Công ty; việc sử dụng, trả tiền lương từ quỹ tiền lương của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

Đặt hàng Chi tiết

HỆ THỐNG CHỨC DANH CÔNG TY
Mã sản phẩm: NS002
Giá : 400 000 VND
Quy định cấp bậc trong công ty, nhằm tạo tính trật tự trong công ty cũng như xây dựng lương thưởng cho từng vị trí.

Đặt hàng Chi tiết

1 2 3  Trang sau
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán