BỘ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Mã sản phẩm: NS006 Giá: 300 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Tuyển dụng: Một tiến trình chọn lọc, tuyển mộ những người có năng lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của Công ty từ nhiều nguồn khác nhau, qua giai đoạn học việc, thử việc, đến khi ký kết hợp đồng lao động chính thức.

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
N​ỘI DUNG:

Tuyển dụng: Một tiến trình chọn lọc, tuyển mộ những người có năng lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của Công ty từ nhiều nguồn khác nhau, qua giai đoạn học việc, thử việc, đến khi ký kết hợp đồng lao động chính thức. Hệ thống biểu mẫu trong quy trình:

STT Tên Phụ lục, Biểu mẫu Mã hiệu Nơi lưu
1.  Định biên nhân sự BM.QTTD/HCNS.01 HCNS, ĐV
2.  Kế hoạch tuyển dụng BM.QTTD/HCNS.02 HCNS, ĐV
3.  Phiếu yêu cầu tuyển dụng BM.QTTD/HCNS.03 HCNS
4.  Bản mô tả công việc BM.QTTD/HCNS.04 HCNS, CBCNV
5.  Bản thông tin ứng viên BM.QTTD/HCNS.05 HCNS
6.  Phiếu đánh giá phỏng vấn BM.QTTD/HCNS.06 HCNS
7.  Thư tuyển dụng BM.QTTD/HCNS.07 HCNS
8.  Thư cảm ơn BM.QTTD/HCNS.08 HCNS
9.  Cam kết trách nhiệm cá nhân BM.QTTD/HCNS.09 HCNS
10.           Bản giao nhiệm vụ BM.QTTD/HCNS.10 HCNS, TĐV, CBCNV
11.           Báo cáo thu hoạch BM.QTTD/HCNS.11 HCNS
12.           Phiếu đánh giá sau học việc, thử việc BM.QTTD/HCNS.12 HCNS
13.           Thông báo chấm dứt HĐHV/ HĐTV BM.QTTD/HCNS.13 HCNS, CBCNV
14.           Bộ hồ sơ nhân sự PL.QTTD/HCNS.01 HCNS.
15.           Hợp đồng lao động Mẫu số 1  HCNS, CBCNV

Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán