MIỄN PHÍ: NỘI QUY LAO ĐỘNG

Mã sản phẩm: MP2 Giá: 1 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Nội quy lao động này áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong Công ty theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả người lao động trong thời gian thử việc, tập sự, học nghề.

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng

Vui lòng tải TẠI ĐÂY
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán