QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Mã sản phẩm: NS004 Giá: 300 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Quy chế này được áp dụng cho cán bộ công nhân viên (cá nhân) ký hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ 12 tháng trở lên) hoặc không xác định thời hạn; Đơn vị (tập thể) hoạt động từ 6 tháng trở lên của Công ty

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng


Quy chế này được áp dụng cho cán bộ công nhân viên (cá nhân) ký hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ 12 tháng trở lên) hoặc không xác định thời hạn; Đơn vị (tập thể) hoạt động từ 6 tháng trở lên của Công ty 
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán