Giỏ hàng

Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

MIỄN PHÍ: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Mã sản phẩm: Miễn phí
Giá : 500 VND
Miễn phí, tải bên dưới

Đặt hàng Chi tiết

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Mã sản phẩm: KS001
Giá : 1 000 000 VND
Quy chế này quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với các tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty.

Đặt hàng Chi tiết

QUY CHẾ KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Mã sản phẩm: KS002
Giá : 2 000 000 VND
Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, các quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của Công ty được ban hành phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành và được tổ chức thực hiện tại Công ty.

Đặt hàng Chi tiết

1 2  Trang sau
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán