QUY ĐỊNH THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Mã sản phẩm: HD003 Giá: 300 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Quy định này quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày đối với các loại văn bản của Công ty.

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Nguyên tắc soạn thảo, ban hành văn bản

HÌNH THỨC, THỂ THỨC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Điều 3. Hình thức, loại văn bản
Điều 4. Phông chữ, cỡ chữ, khổ giấy và kiểu trình bày văn bản
Điều 5.  Cách trình bày các thành phần trong văn bản
Điều 6. Những thành phần thể thức văn bản khác
Điều 7. Thể thức trình ký văn bản 
Điều 8. Quy định về viết hoa trong văn bản
Điều 9. Trách nhiệm khi soạn thảo ban hành văn bản
Điều 10.  Tổ chức thực hiện
Điều 11. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy định
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán