Giỏ hàng

Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

QUY CHẾ MUA SẮM TÀI SẢN
Mã sản phẩm: TS001
Giá : 400 000 VND
Quy chế này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền trong mua sắm tài sản bao gồm các loại tài sản và vật tư, thiết bị để hình thành nên tài sản của Công ty.

Đặt hàng Chi tiết

QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU MUA SẮM THANH LÝ TÀI SẢN
Mã sản phẩm: TS002
Giá : 200 000 VND
Đảm bảo công tác mua sắm và thanh lý tài sản được thực hiện theo những trình tự và thủ tục chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. - Đáp ứng nhu cầu kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đặt hàng Chi tiết

 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán