QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU MUA SẮM THANH LÝ TÀI SẢN

Mã sản phẩm: TS002 Giá: 200 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Đảm bảo công tác mua sắm và thanh lý tài sản được thực hiện theo những trình tự và thủ tục chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. - Đáp ứng nhu cầu kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán