Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

Giỏ hàng

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ BIỂU MẪU
Mã sản phẩm: KS003
Giá : 3 000 000 VND
Đảm bảo các phòng ban tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế và quy trình nghiệp vụ của Công ty, ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ pháp luật, quy trình nghiệp vụ dẫn đến rủi ro trong hoạt động.

Đặt hàng Chi tiết

  Trang trước  1 2
 

Hướng dẫn thanh toán