Văn bản nổi bật

Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

Giỏ hàng

QUY TRÌNH MUA HÀNG VÀ BIỂU MẪU
Mã sản phẩm: MH001
Giá : 150 000 VND
Nhằm đảm bảo công tác mua hàng được thực hiện một cách logic và chặt chẽ, giảm thiểu chi phí đầu vào và chất lượng hàng hóa, đồng thời quy trình này cũng là tài liệu hướng dẫn công việc.

Đặt hàng Chi tiết

 

Hướng dẫn thanh toán