Thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VĂN BẢN QUẢN LÝ:

Quý khách chuyển tiền vào TK với Nội dung: "Chuyển tiền văn ban (..mã số văn bản..)"

VD: "chuyen tien van ban NS001": NS001 là tên của Mã sản phẩm của văn bản Nhân sự 'Quy chế tiền lương".

Sau khi chuyển xong, quý khách thông báo cho chúng tôi (email: vietcoso@gmail.com hoặc phone: 0939 24 86 89), chúng tôi sẽ gửi trực tiếp file văn bản qua email quý khách.Thanh toán trực tiếp vào Tài khoản Ngân hàng (Vietcombank):

- Tên tài khoản: Phạm Trung Kiên

- Số TK Vietcombank: 0071002366594 - Chi nhánh Kỳ Đồng TP.HCM